Archive for Marzec, 2014

Osiągnięcia medycyny naturalnej

Medycyna naturalna znana jest człowiekowi praktycznie od zawsze. Wraz z rozwojem nauk medycznych powoli jednak zaczęliśmy zapominać o medycynie naturalnej. Obecnie można zaobserwować ponowne zainteresowanie medycyną naturalną. Obecnie mamy do czynienia z ogromnym postępem technicznym i naukowym, czego przejawy możemy obserwować praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, a także na każdym kroku. Nie inaczej sprawa się ma oczywiście, jeżeli chodzi o szeroko pojętą medycynę i wszystkie sprawy związane ze zdrowiem człowieka. Jak się jednak okazuje przy tych wszystkich najnowszych odkryciach i nowoczesnych terapiach lub też najnowszych lekach znajduje się również miejsce na osiągnięcia tak zwanej medycyny naturalnej. Mówiąc o medycynie naturalnej mamy na myśli różnego typu sprawy związane z rozwiązaniami, które w mniejszym lub też większym stopniu sprawdzają się od setek lat. Takowa medycyna naturalna, a co za tym idzie jej osiągnięcia w dużej mierze oparte są na wielowiekowych obserwacjach naturalnego środowiska, a także wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie praktycznie od zarania dziejów. Nowoczesna medycyna jeszcze jakiś czas temu kategorycznie odrzucała takowe rozwiązania nazywając je wiarą w zabobony czy też gusła. Na szczęście okazało się, że bardzie korzystne jest badanie takowych naturalnych rozwiązań i wdrażanie ich w konwencję rozwiązań uznanych za powszechnie skuteczne.

Osiągnięcia współczesnej medycyny

Spośród wielu dyscyplin naukowych medycyna należy do tych gałęzi, które rozwinęły się najbardziej. W terapii stosowane są nie tylko nie znane wcześniej leki (leki służące do chemioterapii), ale jest szereg. coraz bardziej specjalistycznych badań, o których nikomu wcześniej się nie śniło (tomografia komputerowa). Także badania profilaktyczne obejmują coraz większy zakres. Do nowych zdobyczy medycyny należy zaliczyć także przeszczepy.
Nie trudno się domyśleć, że bez współczesnych osiągnięć nauki i techniki nasze życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej niż ma to miejsce w obecnej rzeczywistości. Jednym z takich koronnych dowodów na znaczenie, jaki ma postęp w różnego typu dziedzinach nauki jest medycyna. W walce o utrzymanie jak najlepszego stanu zdrowia współczesna nauka czy też technika może się pochwalić szeregiem różnego typu osiągnięć. Takowe osiągnięcia współczesnej medycyny możemy zaobserwować praktycznie na każdym kroku. Mamy obecnie dostęp do leków, które jeszcze jakiś czas temu były tylko i wyłącznie marzeniem czy też udziałem nielicznych najbogatszych konsumentów. Poza nowoczesnymi lekami mamy do czynienia również ze sprzętem medycznym, który jest w stanie coraz sprawniej ratować ludzkie zdrowie, a przede wszystkim życie. Osiągnięcia nowoczesnej medycyny znajdują również przełożenie na świadomość społeczną różnego typu zagrożeń, jakie czyhają na każdego człowieka. Ułatwia to zapobieganie chorobom czy też wypadkom.

Leki pochodzenia naturalnego

Leki roślinne były lekami stosowanymi powszechnie mniej więcej do lat 50-tych XX wieku. Wraz jednak z rozwojem chemii leki ziołowe zaczęły tracić na znaczeniu. Obecnie można zaobserwować powrót do stosowania leków ziołowych. Coraz chętniej stosuje się zioła pochodzące nie tylko z Europy, ale także z krajów Ameryki Południowej. Pomimo ogromnego rozwoju różnego typu dziedzin techniki czy też technologii związanego z galopującym postępem nauki istnieje wciąż, a wręcz cały czas się rozwija rynek związany z różnego typu produktami pochodzenia czysto naturalnego. Jak się okazuje taki stan rzeczy dotyczy również różnego typu spraw związanych z szeroko pojętymi kwestiami zdrowotnymi. W takowym kontekście, jako przykład warto wymienić różnego typu leki, które określa się mianem leków pochodzenia naturalnego. Jeżeli więc mówimy o takowych lekach należy wspomnieć o kilku podstawowych formach, jaki mogą być adekwatne w kontekście leków naturalnych. Powszechnie znaną i popularną metodą przyjmowania różnego gatunku leków naturalnych są różnego typu herbatki czy też napary ziołowe. W takim wypadku mamy do czynienia z przeróżnym zastosowaniem takowych specyfików. Jako przykład warto wymienić różnego rodzaju herbatki i napary uspokajające. Idąc dalej możemy obecnie spotkać szereg różnego typu tabletek i tym podobnych specyfików, które zawierają wyciągi i ekstrakty z przeróżnego typu roślin leczniczych.

Leki pochodzenia syntetycznego

Do połowy wieku XX w leczeniu wykorzystywano przede wszystkim leki pochodzące z natury, a więc między innymi zioła. Od połowy XX wieku zaczęto stosować coraz powszechniej leki pochodzenia syntetycznego, a leki ziołowe zaczęły stopniowo odchodzić w zapomnienie. W dalszym jednak ciągu część leków powstaje na bazie ziół. Taki lekiem jest na przykład znana od dawna Waleriana. Współczesna medycyna w dużej mierze opiera się na różnego typu lekach, które są pochodzenia syntetycznego. W takim wypadku mamy na myśli różnego rodzaju leki, które powstały w sposób sztuczny. Substancje, których użyto do ich produkcji zostały wytworzone czy też pozyskane w wyniku odpowiednio przeprowadzonych reakcji chemicznych. Takowe leki oparte na czysto syntetycznej metodzie produkcji mogą się cechować różnego typu charakterystykami, które nie są do tej pory znane, jeżeli chodzi o substancje występujące naturalnie. Z drugiej strony leki syntetyczne to również takie w skład, których wchodzą substancje występujące naturalnie tym niemniej w przypadku danych medykamentów takowe składniki uzyskiwane są syntetycznie. Oznacza to, że substancje są identyczne, co do tych uzyskiwanych z różnego typu źródeł naturalnych, a jedyna różnica polega na tym, że zostały one uzyskane sztucznie. Tak czy inaczej leki syntetyczne stanowią obecnie ogromną część rynku leków. Nie oznacza to jednak, że nie ma dostępu do tak zwanych leków naturalnych.

Nowe generacje medykamentów

Rozwój medycyny wpłynął także na rozwój przemysłu farmaceutycznego. Nowe terapie wymagają bowiem stosowania coraz to nowych leków. Wymusza to na przedstawicielach przemysłu farmaceutycznego prowadzenie badań w poszukiwaniu nowych, coraz bardziej skutecznych leków. Zanim jednak nowy lek trafi do powszechnego stosowania musi przejść szereg badań, w tym również badań klinicznych. Szeroko pojęty postęp naukowy i technologiczny znajduje obecnie przełożenie praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Nie dziwi, zatem również fakt, iż ogromny postęp dokonał się również w różnego typu dziedzinach i dyscyplinach związanych w mniejszym lub też większym stopniu z medycyną i wszystkimi innymi aspektami związanymi ze zdrowiem. Jednym z przejawów takowego coraz większego postępu w dziedzinie wspomnianej medycyny są nowoczesne medykamenty czy też mówiąc inaczej nowoczesne leki. W takim kontekście należy wspomnieć o szereg różnego typu specyfików, dzięki którym jesteśmy w stanie leczyć obecnie schorzenia i choroby, które jeszcze jakiś czas temu wydawały się nie do wyleczenia. Co więcej wiele nowoczesnych leków może z powodzeniem chronić nas od niebezpiecznych następstw niektórych chorób. Jednak jak nie trudno się domyśleć różnego typu nowoczesne leki zwłaszcza te ratujące życie wymagają do ich opracowania ogromnych nakładów finansowych. Jest to jeden z czynników, który wpływa na późniejszy koszt takowych specyfików.

Tradycyjne metody leczenia

Rozwój medycyny sprawił, że ludzie zaczęli rezygnować z tradycyjnych metod leczenia. Dzisiaj coraz częściej jednak obserwujemy powrót do metod leczenia stosowanych przez naszych przodków. Tradycyjne metody leczenia sprawdzają się w leczeniu przeziębień czy chorób stawów. Jeżeli zastanawiamy się nad tym, jakie metody leczenia najlepiej sprawdzają się w rzeczywistości często myślimy tylko i wyłącznie o metodach, które krótko można określić, jako nowoczesne. W takim przypadku mamy na myśli osiągnięcia tak zwanej medycyny zachodniej. Jak się jednak okazuje nie są to jedyne skuteczne metody na to by powrócić do zdrowia. Coraz częściej ta tak zwana nowoczesna medycyna korzysta z osiągnięć tak zwanej medycyny tradycyjnej czy też inaczej zwanej medycyną ludową. Zgromadzone przez wieki doświadczenie w leczeniu wielu mniej lub bardziej poważnych schorzeń znajduje obecnie naukowe uzasadnienia i potwierdzenie. W tan właśnie sposób część ze specyfików czy też metod leczenia do niedawna określanych, jako tylko i wyłącznie zabobony może znaleźć przełożenie na udowodnione naukowo i powszechnie zaakceptowane przez środowisko lekarskie metody leczenia pacjentów. Jak się okazuje korzystniejsze może być naukowe zbadanie takowych tradycyjnych metod aniżeli automatyczne odrzucanie ich i traktowanie jak relikt epoki, w której ludzi nie mieli dostępu do osiągnięć nauki i wszystko przyjmowali na wiarę.

Zdrowie powiązane z urodą

Właściwa dieta, którą powinniśmy stosować na co dzień ma ogromny wpływ nie tylko na naszą urodę, ale także na nasze zdrowie. Dieta, która jest bogata w warzywa i owoce dostarcza naszemu organizmowi niezbędnych mu witamin i składników mineralnych, które nie tylko przyczyniają się do wzmocnienia odporności naszego organizmu, ale wpływają także na wygląd naszej cery i włosów. Wiele osób na pewno zdaje sobie sprawę z faktu, iż zdrowie w dużej mierze może być powiązane również z urodą. W takim kontekście należy wspomnieć o tym, iż to właśnie zdrowie może mieć ogromny wpływ właśnie na urodę. Taki stan rzeczy nie jest wcale nowoczesnym wynalazkiem czy też odkryciem. Jak się okazuje taki stan rzeczy jest już znany od dawna. Tym niemniej powstaje pytanie, w jaki sposób stan zdrowia może mieć wpływ właśnie na wygląd danych osób. Jak nie trudno się domyśleć różnego typu choroby jak i ogólny zły stan zdrowia organizmu człowieka może powodować szereg różnego typu objawów mających między innymi na celu zwrócenie uwagi na takowe schorzenia. I tak mamy do czynienia z szeregiem różnego typu zmian skórnych w kontekście różnego typu schorzeń. Jest to tylko jeden z przykładów, które świadczą o tym, iż zły stan zdrowia pośrednio lub wręcz bezpośrednio wpływa na wygląd i urodę. Nie jest to niczym nowym czy też niezauważalnym. Dlatego też dbając o swoje zdrowie jednocześnie w dużej mierze dbamy również o nasz wygląd zewnętrzny czy też wprost o urodę.

Przeszczepy ratujące życie

Od chwili, kiedy po raz pierwszy dokonano pierwszego przeszczepu serca każdego roku na całym świecie wykonuje się miliony transplantacji rocznie, wciąż jednak nasz kraj pozostaje w tyle za innymi. Współczesna medycyna stoi na bardzo wysokim poziomie rozwoju Do tego stopnia, że potrafi ratować ludzkie zdrowie oraz życie w sytuacjach, w których niekiedy wydaje się to nierealne. Jednym z jej największych dokonań jest wynalezienie przeszczepu organów. Dokonuje się w przypadkach wystąpienia ciężkich chorób, które nie kwalifikują się lub nie reagują na zastosowane leczenie oraz w sytuacjach zagrożenia życia, np. uszkodzenia jakiegoś organu w wypadku. Najczęściej wykonuje się przeszczepy szpiku kostnego, nerek, wątroby, serca, rogówki oka, skóry. Pewnym rodzajem przeszczepu jest transfuzja krwi. Największe prawdopodobieństwo przyjęcia przez organizm nowego narządu występuje wtedy, gdy dawcą jest ktoś spokrewniony z chora osobą i widoczna jest duża zgodność genetyczna. Jeżeli tego typu przeszczep jest niemożliwy rozpoczyna się poszukiwania osoby niespokrewnionej, która jednak wykazuje dużą zbieżność z pacjentem. Istnieją np. specjalnie w tym celu złożone banki dawców szpiku. Osoba po przeszczepie musi być pod stała kontrolą lekarską i przyjmować leki podtrzymujące działanie organu. Każdy może podpisać za życia deklarację o dobrowolnym oddaniu swoich narządów do przeszczepu po śmierci.

Fobie i natręctwa

Zaburzenia psychiczne należą do częstych zaburzeń, ale jednocześnie zaburzeń, do których osoby na nie cierpiące wstydzą się przyznać. Osoby te narażają się na swego rodzaju ostracyzm. W obecnej dobie bardzo dużo mówi się o różnego typu zaburzeniach psychicznych, które dotykają duży odsetek społeczeństwa. Pragnie się w ten sposób przełamywać tabu, pomagać rozpoznawać problemy i objawy oraz z nimi walczyć. Jedna z chorób, która niszczy zdrowie psychiczne człowieka są lęki, fobie i natręctwa. Lęk jest sam w sobie zdrowym objawem, który pozwala w chwilach zagrożenia zachować bezpieczeństwo, uchronić człowieka. Jednak jego nadmiar jest objawem chorobowym. Paniczny lęk, która paraliżuje człowieka, nie pozwala mu działać i normalnie żyć powinien być podany ocenie specjalisty i leczony. Niekiedy ludzie ogarnięci różnego typu fobiami zamykają się na całe lata w domu, w którym czują się bezpiecznie i zrywają kontakt z otoczeniem, z ludźmi, wycofują się z aktywnego życia. Rodzaje leków są różne, bardziej typowe i zrozumiałe, np. lęk przed wysokością, zamkniętymi przestrzeniami, wodą albo bardzo abstrakcyjne, np. lęk przed clownami cyrkowymi. Na podobnej zasadzie działają natręctwa. Ten mechanizm dobrze pokazuje film Dzień świra Marka Koterskiego. Jest to cykl zachowań, nad którymi człowiek traci kontrolę, wykonuje je maniakalnie, nie potrafi ograniczyć i przestać, np. mycie rąk, sprzątanie.

Hałas źródłem stresu

Słuch należy do jednego z najważniejszych zmysłów człowieka. Jak bardzo zmysł ten jest dla człowieka ważny najlepiej wiedzą osoby niesłyszące. Zamiast jednak dołożyć wszelkich starań, aby ten słuch chronić, my bezmyślnie go niszczymy. Jednym z narządów zmysłów, dzięki któremu człowiek może sprawnie odnajdywać się w codziennym życiu, komunikować się i unikać wielu zagrażających mu niebezpieczeństw jest słuch. Jego zdrowie jest jednak wystawiane codziennie na wiele prób. Zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich człowiekowi na każdym kroku towarzyszy nieustanny hałas, który tworzą przejeżdżające samochody, zwłaszcza duże transportowe, tramwaje, roboty drogowe. Podobnie jest w pracy. Są zawody szczególnie narażone na duży hałas, np. budowlańcy, kierowcy, nauczyciele w szkołach pełnych rozkrzyczanych dzieci. Po powrocie do domu i usunięciu większości źródeł bardzo silnych dźwięków ludzie sami szkodzą swoim uszom. Nie pozwalają im odpocząć od nadmiaru dźwięku. W mieszkaniu zaraz pojawia się dźwięk telewizora, włączonego po kilka godzin dziennie, radia czy głosu z komputera, gry. Jest dostarczany bezpośrednio lub co gorsza wzmacniany przez założone na uszy lub umieszczone w małżowinie słuchawki. Wszystko to sprawia, że ucho odbiera zbyt duże natężenie dźwięków. Ma ono ograniczoną odporność. Długotrwałe działanie hałasu osłabia wrażliwość słuchu, może spowodować jego trwałe uszkodzenie, nawet jego utratę. Poza tym hałas jest dodatkowym źródłem stresu.